Sejs-Svejbæk kirke
Linå kirke

ANDAGTSORD PALMESØNDAG FRA SOGNEPRÆST HANS MARSTRAND

Shit happens – fra tilfældighed til mulighed  

På vej til Jerusalem støder Jesus og hans disciple på en blindfødt, og det sætter en samtale i gang. De ville gerne have en forklaring. Var det hans forældre, der havde gjort noget galt, der nu gik ud over den blinde søn? Var det den blinde selv?

Det er noget, der ligger dybt i os mennesker: vi vil ha en forklaring. Det skal give mening. Og vi køber glad og gerne den første og mest enkle forklaring.

Der er dukket de første bud op på, hvorfor vi har denne coronakrise lige nu. Noget med skovrydning og manglende bæredygtighed; kineser der spiser mærkelige dyr, vi i denne del af verden ikke sætter tænderne i. Og så er der den evige jagt på syndebukke.. Vi vil så gerne kunne sige ”derfor” og ”det er hans skyld”. Havde hotelejeren i Østrig, da bare lukket ned for ”afterskiing” noget før….

Jesu svar til disciplene kan bedst sammentrækkes til ”shit happens”. Der er ikke en forklaring på det, der er sket for den blindfødte. Det er en tilfældighed, lige som så meget andet, der sker for os mennesker her i livet. Der er ikke en masterplan for sygdomme, død og ulykker, ligesom der hellere ikke er ”lykke-garanti” vedhæftet barnefødslen. Tilfældighed er et indlejret vilkår i vort liv.

Men, siger Jesus, Guds gerning skal åbenbares på den blindfødte, og Jesus helbreder ham. Ulykken bliver en anledning til at gøre Guds gerning. En anledning til at handle og vise omsorg.

 

Desværre har vi ikke de guddommelige egenskaber til at helbrede som Jesus, men vi har den guddommelige egenskab til at vise omsorg og gøre det, der betyder noget. Lige for tiden er det ved at holde afstand, men også at ringe til venner og bekendte. mange har benyttet anledningen til at vise hjælpsomhed på utallige måder. Det er en anledning for familier til at være sammen. En anledning for de, der bor sammen til at være der for hinanden. Til at skrive varme mails og SMS’er. En anledning for dem, der har meget til at dele med dem, der er presset. Anledningerne er utallige.  

Det er palmesøndag på søndag. Jesus ridder ind i Jerusalem og bliver hyldet som en længe ventet konge. Få dage efter korsfæstes han. Dette ultimative ”shit happens” bliver for Jesus anledningen til at understrege pointen, at vi altid kan vælge at svare på ulykken med kærligheden. Det er præcis, hvad Jesus gør, og derfor hylder vi ham som vore hjertes konge.

Med ulykken følger muligheden for at gøre godt. Hvad er mon din mulighed?

 

 

Kilde: Johannes evangeliet kapitel 9

 

 

Andagts ord fra søndag den 22. marts

Der er meget advarselsgult i disse dage, og desværre med god grund. Vi bliver mindet om vores skrøbelighed – hvordan et mikroskopisk virus, kan lægge hele verden ned med trussel om død og økonomisk nedsmeltning.

Det kalder på både det værste og det bedste i os: fra hamstring og grænseløs ubetænksomhed til omsorg og støtte. Jeg får en klump i halsen, når jeg læser om de utallige, der får vort samfund til at fungere, fra kassedamen til sosu-assistenten til alle de, der frivilligt henter og bringer og hjælper der, hvor der er behov.

 

Jeg håber, at det er det, vi kommer til at huske, når denne trussel har lagt sig. Mennesker, der var der for andre. Gode spor, der peger i retningen af alt det gode, vi kan for og med hinanden.

 

Det er påske om lidt. Det er én lang guddommelig fortælling om Jesus, der i mødet med truslen vælger det spor, der tilgiver og fastholder omsorgen. Påsken er fortællingen om det, der bærer evigheden i sig. Det går gennem det værste og mest truende ind i døden og ud af graven, som et tydeligt signal om, hvad der har værdi og består.

 

Af den romerske guvernør Pontious Pilatus kan vi ikke lære andet end at vaske vore hænder.  Af Jesus – og alle de der i disse dage træder til – kan vi lære om det, der har værdi og derfor bære evigheden i sig.

 

Det er et valg, vi altid har – en mulighed for at gøre det rigtige – at følge i andres gode spor og selv sætte spor, for dem, der kommer efter os.

TANKER FRA DEN DIGITALE PRÆDIKESTOL VED SOGNEPRÆST, MARIE VESTERGAARD

 

I denne faste blev hele Europa ramt af Coronavirus, og det er ikke længere nok blot at faste fra kød. Vi gennemlever alle en langt større prøvelse, som har store omkostninger for den enkelte, for virksomheder og for samfundet. En prøvelse, som kræver udholdenhed og sammenhold. En prøvelse, som består i, at vi skal holde sammen ved at holde afstand til hinanden.

 

Det er det nye enkle bud, som efterhånden er trængt igennem til os alle. Jeg affinder mig med dette bud, selvom det føles mærkeligt at være hjemme og engang imellem låse sig ind til en tom kirke, som plejer at syde af liv og mennesker.

 

Heldigvis er telefonen opfundet, så jeg får da talt med mennesker, som jeg plejer at møde. Der skal kun lyde en opfordring til at ringe til både min nye kollega og jeg, hvis man trænger til at tale med et menneske, som har tavshedspligt.

 

Jeg er glad for, at jeg har en hund, for så får jeg da vinket lidt til min omverden. Jeg har det jo slet ikke slemt, for jeg har mand og børn omkring mig konstant. Mine tanker går til alle, som er alene i det daglige.

 

Afsavnet kan mærkes, men det opløftende er, at vi gør det for hinanden. Vi holder afstand ikke bare af hensyn til dem, vi kender men også til dem, vi ikke kender og som kan blive ramt af vores adfærd. Det er ganske tankevækkende.

 

Næstekærligheden er slet ikke så langt væk, men lever og trives i denne coronatid. Der har ellers været talt om, at vi lever i en individualistisk tidsalder, men når det kommer til stykket duer det ikke blot at tænke på sig selv. Det rækker ganske enkelt ikke. Det slår ikke til. Derimod er vejen frem at tænke på hvad vores handling betyder for den anden og at hjælpe hinanden, så godt vi formår det.

 

Jeg ønsker jer mod og ikke mindst kræfter til at være udholdende i alle disse prøvelser.

 

 

 



OPDATERING PÅ KONSEKVENSER AF TILTAGENE MOD SPREDNING AF CORONAVIRUS

På grund af aflysning af gudstjenester og andre arrangementer foreløbigt til og med 10. maj som følge af tiltagene mod Corona, tænkes der i andre måder at være synlige på.

For kirkerne i Silkeborg Provsti gælder det, at der på skift transmitteres en andagt.

 

Søndag den 5/4 ved sognepræst i Sejling Sogn, Mette Skaarup Glowienka - via dette link kan du se og høre andagten: https://www.youtube.com/watch?v=suOOfEkPz5w

  

Søndag den 29/3 ved sognepræst i Alderslyst, Poul Gregers Geil- via dette link kan du se og høre andagten:https://youtu.be/kpO_UmNBtN4 <u5:p></u5:p

 

Søndag den 22/3 ved sognepræst i Mariehøj, Malene Schmidt - via dette link kan du se og høre andagten: https://www.youtube.com/watch?v=aX1H8PkhrBM

 

Søndag den 15/3 ved sognepræst i Them, Andreas Engelbrecht Hansen: via dette link kan du se og høre andagten: youtu.be/OBkUADgDV10

 

 

Præster og menighedsråd ved Linå og Sejs-Svejbæk Kirker henviser desuden til gudstjeneste i radioen på P1 kl. 10.00 om søndagen samt morgenandagten på P2, hver mandag til lørdag kl. 8.05

 

Biskopperne arbejder i disse dage meget tæt sammen med Kirkeministeriet og provsterne. Vi beder om, at alle forstår vigtigheden af at undgå at sprede smitten, og at vi som kirke derfor også må gribe til foranstaltninger, der er fremmed for Folkekirken i vores dagligdag, hvor vi forsamles og nyder fællesskabet.

Vi må have hinanden i tankerne og glæde os til, at det igen bliver hverdag.

 

Mange venlige hilsener fra

præster, menighedsråd og ansatte
Linå og Sejs-Svejbæk Kirker

KONSEKVENSER FOR KIRKERNE GRUNDET TILTAG MOD SPREDNING AF CORONAVIRUS

Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs offentlige aktiviteter indstilles Som følge heraf er alle gudstjenester samt sociale og kulturelle arrangementer i Linå og Sejs-Svejbæk Kirker, derfor aflyst, indtil videre til og med søndag den 10. maj 2020.

I forvejen aftalte dåb i denne periode kan gennemføres efter aftale med præsterne, ligesom der i denne periode også kan holdes bisættelser og begravelser dog med begrænset antal deltagere.
Henvendelse til kirkekontoret kan ske på tlf. 8684 1575 og på arun@km.dk

I er altid velkomne til at kontakte sognepræsterne
Marie Vestergaard: 2147 1640, mgo@km.dk

Sidsel Hornemann: 6179 3837, simh@km.dk
Hans Marstrand:
9395 3344, hmje@km.dk

Samtidig er det af stor betydning, at vi giver mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst. Alle folkekirkens sognepræster, sygehuspræster og andre præster vil fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det. Der er desuden tilknyttet ekstra præster til Sjælesorg på nettet

Mange venlige hilsener fra sognepræster, menighedsråd og ansatte i Linå og Sejs-Svejbæk Kirker

Opdateret mandag den 23. marts 2020 kl. 16.00

 

 

 

KONSEKVENSER FOR KONFIRMATIONER SOM FØLGE AF TILTAGENE MOD SPREDNING AF CORONAVIRUS

Biskopperne har besluttet at udskyde konfirmationerne til efter pinse.

 

I Sejs-Svejbæk har vi fundet en ny dato, som er lørdag den 20. juni.

Kl. 09.00 konfirmeres 7b af Marie Vestergaard

Kl. 11.00 konfirmeres 7d af Marie Vestergaard

Kl. 13.00 konfirmeres 7c af Hans Marstrand

Kl. 15.00 konfirmeres 7a af Hans Marstrand

I Linå har vi fundet en ny dato, som er lørdag den 22. august.

Kl. 10.00 konfirmation ved Sune Haubek

 

Mange venlige hilsener fra sognepræsterne
Marie Vestergaard, Hans Marstrand, Sidsel Hornemann og Sune Haubek

VELKOMMEN SIDSEL HORNEMANN

 

Sidsel Hornemann er fra 1.1-30.4 2020 ansat som vikar for sognepræst Sune Haubek, Linå.

Sune Haubek er udsendt som feltpræst.



KIRKETJENER PÅ ORLOV

Kirketjener i Sejs-Svejbæk, Ulla Daugaard, har orlov i perioden februar - april. I denne periode dækker vikarerne, Teddy Mosegaard og Line Mengers Ullas timer. Vi byder hjerteligt velkommen til dem begge.

Gudstjenester

BegivenhedDato

AFLYST: Skærtorsdag i Linå kirke v/ Marie Vestergaard

9. apr 10:30
11:30
9. apr 10:30 -
11:30

AFLYST: Skærtorsdagsaftengudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Marie Vestergaard

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært for et let traktement og et glas …

9. apr 19:30
20:30
9. apr 19:30 -
20:30

AFLYST: Langfredag i Sejs-Svejbæk kirke v/ Sidsel Hornemann

10. apr 09:00
10:00
10. apr 09:00 -
10:00

AFLYST: Langfredag i Linå Kirke v/ Sidsel Hornemann

10. apr 10:30
11:30
10. apr 10:30 -
11:30

AFLYST: Påskedag i Linå Kirke v/ Sidsel Hornemann

12. apr 10:30
11:30
12. apr 10:30 -
11:30

AFLYST:Påskedag i Sejs-Svejbæk kirke v/ Hans Marstrand

12. apr 10:30
11:30
12. apr 10:30 -
11:30

2. påskedag i Sejs-Svejbæk kirke - INGEN GUDSTJENESTE

13. apr  
13. apr  

AFLYST: 2. påskedag i Linå kirke v/ Sidsel Hornemann

13. apr 10:30
11:30
13. apr 10:30 -
11:30

AFLYST: Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk ved Hans Marstrand Jensen

19. apr 09:00
10:00
19. apr 09:00 -
10:00

AFLYST: Højmesse i Linå ved Hans Marstrand Jensen

19. apr 10:30
11:30
19. apr 10:30 -
11:30

AFLYST: Gudstjeneste i Linå ved Marie Vestergaard

26. apr 09:00
10:00
26. apr 09:00 -
10:00

AFLYST: Højmesse i Sejs-Svejbæk ved Marie Vestergaard

26. apr 10:30
11:30
26. apr 10:30 -
11:30

AFLYST: Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk ved Sune Haubek

3. maj 09:00
10:00
3. maj 09:00 -
10:00

AFLYST: Højmesse i Linå ved Sune Haubek

3. maj 10:30
11:30
3. maj 10:30 -
11:30

AFLYST: Sangaften i Sejs-Svejbæk ved Henriette Storbjerg Larsen

7. maj 19:00
20:00
7. maj 19:00 -
20:00

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk: INGEN

8. maj  
8. maj

AFLYST: Højmesse i Linå ved Sune Haubek

8. maj 10:30
11:30
8. maj 10:30 -
11:30

AFLYST: Gudstjeneste i Linå ved Hans Marstrand

10. maj 09:00
10:00
10. maj 09:00 -
10:00

AFLYST: Højmesse i Sejs-Svejbæk ved Hans Marstrand Jensen

10. maj 10:30
11:30
10. maj 10:30 -
11:30

OPLEV SEJS-SVEJBÆK KIRKE ONLINE

Fotos: © Claes Hvidbak 2017

Nyd flotte fotos af Sejs-Svejbæk kirke hjemmefra. Nyd billederne her

OPLEV LINÅ KIRKE ONLINE

Fotos: © Claes Hvidbak 2017

Nyd flotte fotos af Linå kirke hjemmefra. Nyd billederne her