Sejs-Svejbæk kirke
Linå kirke

TANKER FRA DEN DIGITALE PRÆDIKESTOL VED SOGNEPRÆST, MARIE VESTERGAARD

 

I denne faste blev hele Europa ramt af Coronavirus, og det er ikke længere nok blot at faste fra kød. Vi gennemlever alle en langt større prøvelse, som har store omkostninger for den enkelte, for virksomheder og for samfundet. En prøvelse, som kræver udholdenhed og sammenhold. En prøvelse, som består i, at vi skal holde sammen ved at holde afstand til hinanden.

 

Det er det nye enkle bud, som efterhånden er trængt igennem til os alle. Jeg affinder mig med dette bud, selvom det føles mærkeligt at være hjemme og engang imellem låse sig ind til en tom kirke, som plejer at syde af liv og mennesker.

 

Heldigvis er telefonen opfundet, så jeg får da talt med mennesker, som jeg plejer at møde. Der skal kun lyde en opfordring til at ringe til både min nye kollega og jeg, hvis man trænger til at tale med et menneske, som har tavshedspligt.

 

Jeg er glad for, at jeg har en hund, for så får jeg da vinket lidt til min omverden. Jeg har det jo slet ikke slemt, for jeg har mand og børn omkring mig konstant. Mine tanker går til alle, som er alene i det daglige.

 

Afsavnet kan mærkes, men det opløftende er, at vi gør det for hinanden. Vi holder afstand ikke bare af hensyn til dem, vi kender men også til dem, vi ikke kender og som kan blive ramt af vores adfærd. Det er ganske tankevækkende.

 

Næstekærligheden er slet ikke så langt væk, men lever og trives i denne coronatid. Der har ellers været talt om, at vi lever i en individualistisk tidsalder, men når det kommer til stykket duer det ikke blot at tænke på sig selv. Det rækker ganske enkelt ikke. Det slår ikke til. Derimod er vejen frem at tænke på hvad vores handling betyder for den anden og at hjælpe hinanden, så godt vi formår det.

 

Jeg ønsker jer mod og ikke mindst kræfter til at være udholdende i alle disse prøvelser.

 

 

 


KONSEKVENSER FOR KONFIRMATIONER SOM FØLGE AF TILTAGENE MOD SPREDNING AF CORONAVIRUS

Biskopperne har besluttet at udskyde konfirmationerne til efter pinse.

 

I Sejs-Svejbæk har vi fundet en ny dato, som er lørdag den 20. juni.

Kl. 09.00 konfirmeres 7b af Marie Vestergaard

Kl. 11.00 konfirmeres 7d af Marie Vestergaard

Kl. 13.00 konfirmeres 7c af Hans Marstrand

Kl. 15.00 konfirmeres 7a af Hans Marstrand

I Linå har vi fundet en ny dato, som er lørdag den 22. august.

Kl. 10.00 konfirmation ved Sune Haubek

 

Mange venlige hilsener fra sognepræsterne
Marie Vestergaard, Hans Marstrand, Sidsel Hornemann og Sune Haubek


ANDAGTSORD FRA SOGNEPRÆST HANS MARSTRAND

Der er meget advarselsgult i disse dage, og desværre med god grund. Vi bliver mindet om vores skrøbelighed – hvordan et mikroskopisk virus, kan lægge hele verden ned med trussel om død og økonomisk nedsmeltning.

Det kalder på både det værste og det bedste i os: fra hamstring og grænseløs ubetænksomhed til omsorg og støtte. Jeg får en klump i halsen, når jeg læser om de utallige, der får vort samfund til at fungere, fra kassedamen til sosu-assistenten til alle de, der frivilligt henter og bringer og hjælper der, hvor der er behov.

 

Jeg håber, at det er det, vi kommer til at huske, når denne trussel har lagt sig. Mennesker, der var der for andre. Gode spor, der peger i retningen af alt det gode, vi kan for og med hinanden.

 

Det er påske om lidt. Det er én lang guddommelig fortælling om Jesus, der i mødet med truslen vælger det spor, der tilgiver og fastholder omsorgen. Påsken er fortællingen om det, der bærer evigheden i sig. Det går gennem det værste og mest truende ind i døden og ud af graven, som et tydeligt signal om, hvad der har værdi og består.

 

Af den romerske guvernør Pontious Pilatus kan vi ikke lære andet end at vaske vore hænder.  Af Jesus – og alle de der i disse dage træder til – kan vi lære om det, der har værdi og derfor bære evigheden i sig.

 

Det er et valg, vi altid har – en mulighed for at gøre det rigtige – at følge i andres gode spor og selv sætte spor, for dem, der kommer efter os.

OPDATERING PÅ KONSEKVENSER AF TILTAGENE MOD SPREDNING AF CORONAVIRUS

På grund af aflysning af gudstjenester og andre arrangementer som følge af tiltagene mod Corona, tænkes der i andre måder at være synlige på.

For kirkerne i Silkeborg Provsti gælder det, at der på skift transmitteres en andagt.
 
Søndag den 29/3 ved sognepræst i Alderslyst, Poul Gregers Geil- via dette link kan du se og høre andagten:https://youtu.be/kpO_UmNBtN4 <u5:p></u5:p

 

Søndag den 22/3 ved sognepræst i Mariehøj, Malene Schmidt - via dette link kan du se og høre andagten: https://www.youtube.com/watch?v=aX1H8PkhrBM

 

Søndag den 15/3 ved sognepræst i Them, Andreas Engelbrecht Hansen: via dette link kan du se og høre andagten: youtu.be/OBkUADgDV10

 

 

Præster og menighedsråd ved Linå og Sejs-Svejbæk Kirker henviser desuden til gudstjeneste i radioen på P1 kl. 10.00 om søndagen samt morgenandagten på P2, hver mandag til lørdag kl. 8.05

 

Biskopperne arbejder i disse dage meget tæt sammen med Kirkeministeriet og provsterne. Vi beder om, at alle forstår vigtigheden af at undgå at sprede smitten, og at vi som kirke derfor også må gribe til foranstaltninger, der er fremmed for Folkekirken i vores dagligdag, hvor vi forsamles og nyder fællesskabet.

Vi må have hinanden i tankerne og glæde os til, at det igen bliver hverdag.

 

Mange venlige hilsener fra

præster, menighedsråd og ansatte
Linå og Sejs-Svejbæk KirkerKONSEKVENSER FOR KIRKERNE GRUNDET TILTAG MOD SPREDNING AF CORONAVIRUS

Regeringen har besluttet, at alle offentlige institutioners indendørs offentlige aktiviteter indstilles Som følge heraf er alle gudstjenester samt sociale og kulturelle arrangementer i Linå og Sejs-Svejbæk Kirker, derfor aflyst, indtil videre til og med mandag den 13. april 2020.

I forvejen aftalte dåb i denne periode kan gennemføres efter aftale med præsterne, ligesom der i denne periode også kan holdes bisættelser og begravelser dog med begrænset antal deltagere.
Henvendelse til kirkekontoret kan ske på tlf. 8684 1575 og på arun@km.dk

I er altid velkomne til at kontakte sognepræsterne
Marie Vestergaard: 2147 1640, mgo@km.dk

Sidsel Hornemann: 6179 3837, simh@km.dk
Hans Marstrand:
9395 3344, hmje@km.dk

Samtidig er det af stor betydning, at vi giver mulighed for forkyndelse af evangelium, håb og trøst. Alle folkekirkens sognepræster, sygehuspræster og andre præster vil fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det. Der er desuden tilknyttet ekstra præster til Sjælesorg på nettet

Mange venlige hilsener fra sognepræster, menighedsråd og ansatte i Linå og Sejs-Svejbæk Kirker

Opdateret mandag den 23. marts 2020 kl. 16.00

 

 

 

Gudstjenester

BegivenhedDato

Palmesøndag i Linå Kirke- INGEN GUDSTJENESTE.

5. apr  
5. apr  

AFLYST: Palmesøndag Familiekirke i Sejs-Svejbæk kirke v/ Marie Vestergaard -

5. apr 10:30
11:30
5. apr 10:30 -
11:30

AFLYST: Skærtorsdag i Linå kirke v/ Marie Vestergaard

9. apr 10:30
11:30
9. apr 10:30 -
11:30

AFLYST: Skærtorsdagsaftengudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Marie Vestergaard

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært for et let traktement og et glas …

9. apr 19:30
20:30
9. apr 19:30 -
20:30

AFLYST: Langfredag i Sejs-Svejbæk kirke v/ Sidsel Hornemann

10. apr 09:00
10:00
10. apr 09:00 -
10:00

AFLYST: Langfredag i Linå Kirke v/ Sidsel Hornemann

10. apr 10:30
11:30
10. apr 10:30 -
11:30

AFLYST: Påskedag i Linå Kirke v/ Sidsel Hornemann

12. apr 10:30
11:30
12. apr 10:30 -
11:30

AFLYST:Påskedag i Sejs-Svejbæk kirke v/ Hans Marstrand

12. apr 10:30
11:30
12. apr 10:30 -
11:30

2. påskedag i Sejs-Svejbæk kirke - INGEN GUDSTJENESTE

13. apr  
13. apr  

AFLYST: 2. påskedag i Linå kirke v/ Sidsel Hornemann

13. apr 10:30
11:30
13. apr 10:30 -
11:30

OPLEV SEJS-SVEJBÆK KIRKE ONLINE

Fotos: © Claes Hvidbak 2017

Nyd flotte fotos af Sejs-Svejbæk kirke hjemmefra. Nyd billederne her

OPLEV LINÅ KIRKE ONLINE

Fotos: © Claes Hvidbak 2017

Nyd flotte fotos af Linå kirke hjemmefra. Nyd billederne her