Sejs-Svejbæk kirke
Linå kirke

ALLEHELGENSGUDSTJENESTER I BEGGE KIRKER SØNDAG DEN 1. NOVEMBER

Allehelgensgudstjenester

Søndag den 1. november
kl. 14.00 i Sejs-Svejbæk kirke
kl. 19.00 i Linå kirke

Ved disse gudstjenester mindes vi alle dem, som er gået bort siden sidste
Allehelgen. Det gør vi ved navnelæsning og lystænding. Det er en smuk gudstjeneste, hvor vi er samlet om at mindes.

Grundet Covid-19 er det nødvendigt med tilmelding. Det sker ved at ringe til kordegn Anne Rust Nørgaard på 8684 1575 senest fredag den 30. oktober kl. 12.00.

INDSÆTTELSESGUDSTJENESTE I SEJS-SVEJBÆK KIRKE TORSDAG DEN 5. NOVEMBER KL. 17.00 – MED EFTERFØLGENDE RECEPTION OG HØJSKOLEAFTEN.

Indsættelsesgudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke torsdag den 5. november kl. 17.00 – med efterfølgende reception og højskoleaften.

Hans Martrand Jensen, overenskomstansat deltidssognepræst i Sejs-Svejbæk kirke siden 15. marts 2020, skulle have været indsat ved festlog gudstjeneste den 22. marts; den blev imidlertid udskudt på grund af Covid-19.

Vi glæder os nu til indsættelsesgudstjeneste torsdag den 5. november kl. 17.00 med deltagelse af provst, Jakob Nissen.

Sejs-Svejbæk har pr. 1. oktober 2020 fået ny kirke- og kulturmedarbejder, Mie Beck Nielsen, som vi glæder os til at byde velkommen i forbindelse med indsættelsesgudstjenesten.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en let anretning, og kl. 19.00 samme aften er der højskoleaften ved Hans Marstrand med temaet: ”Teologi og psykologi er halvsøskende…”

Af hensyn til traktementet ved receptionen er det nødvendigt med tilmelding ved at ringe til kordegn Anne Rust Nørgaard på 8684 1575 eller sende en mail til arun@km.dk senest mandag den 2. november kl. 12.00.

Vel mødt til en festlig og begivenhedsrig novemberstund.

KORSTART I UGE 38

Spirekor Sejs-Svejbæk: tirsdag d. 15/9 kl. 14.00-14.45

Juniorkor Sejs-Svejbæk: tirsdag d. 15/9 kl. 15.00-15.45

Spirekor Resenbro skole: torsdag d. 17/9 kl. 13.00-13.40

Juniorkor Resenbro skole: torsdag d. 17/9 kl. 13.45-14.30

Ungdomskor, øver i Sejs-Svejbæk: tirsdag kl. 19.00-21.00

TRYG KIRKEGANG ER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES GENÅBNING

I begge kirker er der taget de nødvendige forholdsregler, så vi ved, at I med tryghed kan komme i kirkerne igen.

 

Hver kirke har ud fra myndighedernes anvisninger og de lokale forhold taget i betragtning, sørget for foranstaltninger, der gør, at vi kan tilbyde tryg kirkegang for alle.

 

Har du det bedst med at blive hjemme -  eller kender du nogen, der helst holder sig hjemme - skal der lyde en stor opfordring til at kontakte vores sognepræster for at høre nærmere om forholdsregler og muligheder for kirkegang eller en samtale.

 


Der er blevet stillet krav om brug af mundbind blandt andet i offentlige bygninger og lokaler, og det gælder derfor også i kirken, men det er primært, når man kommer ind og ud af bygningens lokaler, og når man bevæger sig rundt.

Der er ikke i alle siuationer, at der skal bæres mundbind.
Vores personale vil vejlede, og I bedes følge deres anvisninger.
I kan læse nærmere i linket ovenfor, hvoraf det fremgår, hvornår der skal og ikke skal bæres mundbind.

NY KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER I SEJS-SVEJBÆK KIRKE

Mit navn er Mie Beck Nielsen og jeg er 42 år. Den 1/10 blev jeg ansat som kirke-og kulturmedarbejder ved Sejs-Svejbæk Kirke.

Jeg kommer med en baggrund som folkeskolelærer gennem 16 år, og jeg brænder for at arbejde med mennesker og især børn og unge.

Jeg glæder mig meget til at lære både små og store her i sognet at kende.

Privat bor jeg i Gødvad sammen med min mand og vores 3 børn.

LINÅ SOGN: VELKOMMEN TIL DET NYE MENIGHEDSRÅD

Velkommen til Linå Sogns nye menighedsråd, der tiltræder 1. søndag i advent:

Lars Horsholt Pedersen

Ingrid Alice Bason

Mette Bruun

Eila Marian Hauchrog Andersen

Per Bang Jeppesen

Bente Høyer Christensen

Edel Bay Nielsen

Stedfortrædere:

Rikke Martin Jensen

Karin Brock Børnich Nielsen

 

SEJS-SVEJBÆK SOGN: VELKOMMEN TIL DET NYE MENIGHEDSRÅD

Velkommen til Sejs-Svejbæk Sogns nye menighedsråd, der tiltræder 1. søndag i advent:

Annette Kold

Klaus Kirkegaard

Ingild Felding

Peter Aagaard Paulsen

Carsten Vang Jensen

Benthe Wendt Nissen

Jette Bager

Jørgen Frederiksen

Stedfortrædere:

Marianne Hougaard Nielsen

Søren Christian Sørensen

 

STØT Katempris! Alle beløb gør en forskel. Vi støtter skoleprojektet Katempris i Tanzania, som bliver drevet af Brighton og Anne Juel Katabaro, som er opvokset i Sejs. 

De mærker nu også konsekvenser af Covid-19, fordi forældrene ikke må sende deres børn i skole og dermed heller ikke betaler skolepenge. Det betyder, at skolen ikke har råd til at betale lærerne, som dermed risikerer fattigdom og sult. 
Man kan støtte på følgende måde
Bankkonto i Jyske Bank: 7171 – 134356
Mobile Pay: +45 23 24 66 07

Anne Juel Katabaro skriver om Covid-19 konsekvenserne for Katempris - læs mere  her:


Gudstjenester

BegivenhedDato

Allehelgengudstjeneste i Sejs-Svejbæk v/ Hans Marstrand og Marie Vestergaard

1. nov 14:00
15:00
1. nov 14:00 -
15:00

Allehelgengudstjeneste i Linå kirke

1. nov 19:00
20:00
1. nov 19:00 -
20:00

Meditationsgudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/Hans Marstrand

25. nov 19:00
20:00
25. nov 19:00 -
20:00

OPLEV SEJS-SVEJBÆK KIRKE ONLINE

Fotos: © Claes Hvidbak 2017

Nyd flotte fotos af Sejs-Svejbæk kirke hjemmefra. Nyd billederne her

OPLEV LINÅ KIRKE ONLINE

Fotos: © Claes Hvidbak 2017

Nyd flotte fotos af Linå kirke hjemmefra. Nyd billederne her