Sejs-Svejbæk kirke
Linå kirke

KIRKESIDERNE I FORENINGSNYT

Kirkebladet, som vi kender det, er blevet nedlagt. Fremover har Linå og Sejs-Svejbæk kirker fået 4 sider i det lokale blad, Foreningsnyt. 

Foreningsnyt udkommer 6 gange årligt. 

Der vil blive trykt 1000 eksemplarer af kirkesiderne, som vil ligge fremme i kirkene til fri afbenyttelse. Ved henvendelse til kordegnen, er det også muligt at få tilsendt kirkesiderne. 

Du kan også læse siderne her

HØSTGUDSTJENESTE

Høstgudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke

Søndag den 29. september kl. 10.30

En festlig dag for hele familien!

Kirkekorene og minikonfirmander medvirker.

Efter gudstjenesten er der frokost og salg fra boderne.

Om fredagen: 

Modtager vi med tak: blomster, grene, squash, græskar og meget andet, som vi kan pynte med.

Om søndagen:

Kommer du som du er og har måske brød, marmelade eller andet med som vi sælger i boden.

Alle indtægter går til KATEMPRIS, som er et skoleprojektet i Tanzania.

www.katempris.dk

Frokost:

De frivillige laver dejlig frokost. Der kan betales med MobilePay eller kontant.

30 kr. voksen

10 kr. børn.

STUDIEKREDS I SEJS-SVEJBÆK KIRKE

ET EKSISTENTIELT KALEJDOSKOP

Teolog og tænker Søren Kierkegaard har som ingen anden forstået at beskrive eksistensen og ikke mindst de eksistentielle vilkår, som vi alle er underlagt. Han slår fast, at ikke to liv er ens og ikke to individer anskuer tilværelsen fra samme vinkel, og det er en livslang proces at opdage, hvordan man vil leve sit liv.

Det er som at kigge igennem et kalejdoskop, hvor farver og mønstre bestandigt skifter, og man kan ikke andet end undre sig over de ufattelige, ubegribelige og uoverkommelige forhold, som man bliver konfronteret med.

Alligevel er der ingen vej udenom, for ingen andre end en selv eller hiin enkelte kan træffe beslutningerne for, hvad der er det rette eller bedst mulige at gøre for den enkelte, og uanset, hvor gerne man vil flygte fra det hele eller en selv, så må man træffe de nødvendige valg og leve op til dem.

Enhver er ansvarshavende redaktør i sit eget liv, og det indebærer, at man må finde, forsone sig med eller indhente sig selv, hvilket kun sker, hvis man kan bevæge sig fra en overdreven æstetisk nydelsestilstand til den etiske ydelsestilgang, for så endelig at kaste sig ud på de 70.000 favne vand, hvor den nådige Gud griber en, hvorfor redningsvest er overflødig.

Over tre gange læser, grubler og drøfter vi livets store spørgsmål ved at fordybe os i Søren Kierkegaards univers, og bogen ”At være sig selv” af undertegnede bliver omdrejningspunktet herfor.

Den kan lånes på biblioteket eller købes med rabat ved kontakt på filosof@lisesoelund.dk

Til første gang vi mødes, bedes I læse forord og 1. kapitel.

Tilmelding til Lise Søelund enten på tlf. 26256170 eller på mail filosof@lisesoelund.dk

De tre gange er: 22. august, 12. september og 1. oktober kl. 19-21

Sted: Sejs-Svejbæk kirke  - konfirmandlokalet.

 
 

FRILUFTSGUDSTJENESTEN PÅ SILKEBORG BAD - 2. PINSEDAG

Gudstjenester

BegivenhedDato

Familiegudstjeneste og lørdagsdåb i Linå Kirke v/ Sune Haubek

21. sep 10:00
11:00
21. sep 10:00 -
11:00

Ingen gudstjeneste i Linå kirke

22. sep  
22. sep

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Marie Vestergaard

22. sep 10:30
11:30
22. sep 10:30 -
11:30

Høstgudstjeneste i Linå kirke v/ Sune Haubek

29. sep 10:30
11:30
29. sep 10:30 -
11:30

Høstgudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Marie Vestergaard

29. sep 10:30
11:30
29. sep 10:30 -
11:30

Sejs-Svejbæk kirke - Konfirmander 2019

 

 

OPLEV SEJS-SVEJBÆK KIRKE ONLINE

Fotos: © Claes Hvidbak 2017

Nyd flotte fotos af Sejs-Svejbæk kirke hjemmefra. Nyd billederne her

OPLEV LINÅ KIRKE ONLINE

Fotos: © Claes Hvidbak 2017

Nyd flotte fotos af Linå kirke hjemmefra. Nyd billederne her