HØJSKOLE I LINÅ OG SEJS-SVEJBÆK

"Genforeningen og de danske værdier"

I denne sæson marker vi, at 2020 er 100 året for genforeningen. Vi undersøger derfor igennem de forskellige foredrag de historiske aspekter af genforeningen, men også hvad det vil sige at være dansk i dag.

Torsdag den 30. januar kl. 14-16.00 i Linå Sognehus

Johan Herold: ”Sange og anekdoter fra grænselandet”

Johan Herold er tidligere skoleinspektør ved Gammelgårdsskolen i Åbyhøj og tidligere konsulent i Grænseforeningen. Herold vil føre os igennem en højskoleeftermiddag med sange og anekdoter fra Grænselandet. Herold har bl.a. undervist Anne Linnet og har personligt kendt Benny Andersen. Også om disse personer kan han fortælle sjove og interessante historier om, hvordan og hvorfor de forskellige sange er blevet til.


Torsdag den 27. februar i Sejs-Svejbæk kirke kl 14-16

Foredrag ved historiker Henrik Jensen.

Derfra vores verden går - et foredrag om fædrelandskærlighed.

Som et værn mod nationalisme og anden radikalisme har vi brug for at genopdage ord og begreber for det at være borger i Danmark.

I stedet for at skændes om, hvad der er ægte dansk eller ej, trænger vi til at gå bag om de begivenheder og strømninger, der formede os som nation.

Hvorfor gled begreber som patriotisme, nationalfølelse og fædrelandskærlighed nærmest ud af sproget? Vi må på en national dannelsesrejse for at genopdage de tider og steder, der har sat sig deres spor på os, hver især: Hvor er vi? Hvad er vi? Hvad skal vi gøre?

Findes der er vej mellem nationalismens afgrund og ligegyldighedens grøft?  

Vel mødt!


AFLYST PÅ GRUND AF KONSEKVENSER AF REGERINGENS TILTAG MOD COVID-19

AFLYST PÅ GRUND AF KONSEKVENSER AF REGERINGENS TILTAG MOD COVID-19

Torsdag den 26. marts kl. 19-21.00 i Sejs-Svejbæk Kirke

René Gade: ”Tør vi stå ved vores værdier i en globaliseret verden”

René Gade er iværksætter indenfor bæredygtig digital forandring og har en række ledendede stillinger fra erhvervslivet i bagagen. Som samfundsdebattør er han kendt fra sin tid som folketingsmedlem og gruppe- formand for Alternativet, hvor genskabelse af tilliden til politikere og konstruktive medier har ligget ham på sinde. 

Oplægget vil kredse om de uforløste potentialer, som vi danskere har i en globaliseret verden. Hvis ellers vi kan stå ved vores kultur og danske værdier med stolthed - og tør byde verden velkommen med empati og mod til at blive klogere, fordi vi ikke er bange for at miste os selv i netop åbenheden for innovation og forbedring af vores samfund.

Aktuelt om René Gade  - Jyllandsposten 2.1.2020.

OBS: aftenmøde.


AFLYST PÅ GRUND AF KONSEKVENSER AF REGERINGENS TILTAG MOD COVID-19

AFLYST PÅ GRUND AF KONSEKVENSER AF REGERINGENS TILTAG MOD COVID-19

Torsdag den 23. april kl. 19-21 i Linå Sognehus

Axel Johsen ”Den lange genforening—grænselandet siden 1920”

Genforeningen blev ikke gennemført i sommeren 1920. Den var en lang og følelsesladet proces, som strakte sig over årtier. Hvornår var Genforeningen helt gennemført?

Det spørgsmål er omdrejningspunktet for foredraget, som fører tilhørerne igennem hundrede års grænselandshistorie: Hvordan oplevede befolkningen ændringerne i hverdagen i de tidlige 1920'ere?

Hvad gjorde den danske stat for at svejse den nye landsdel sammen med det øvrige Danmark? Hvordan reagerede mindretallene på begge sider af grænsen, og hvordan påvirkede omvæltningerne i Tyskland stemningen i grænselandet? Foredraget trækker linjerne fra de konfliktfyldte 1930'ere og 1940'ere over afspændingen i 1960'erne og det begyndende samarbejde hen over grænsen i 1970'erne og 1980'erne - helt op til vore dage.

Forholdene i grænselandet fremhæves ofte som mønstereksempel på, hvordan to stater og kulturer kan leve i fred og fordragelighed med hinanden. Foredraget forklarer, hvordan dette mønstereksempel blev til.

Axel Johsen er historiker, Ph.d. og ansat ved Museum Sønderjylland


Torsdag den 28. maj: Gåtur i lokalområet. Nærmere oplysninger følger!


Gudstjeneste og udflugt den 14. og 15. juni - Sejs-Svejbæk kirke.

Søndag den 14. juni 10.30: Gudstjeneste med tidligere biskop Keld Holm.

Efter gudstjenesten holder Keld Holm et foredrag med overskriften: ”Genforeningen og danskhedens gave- erindringer fra min sønderjyske barndom”.

Keld Holm vil med baggrund i sin barndom og ungdom; med en far, der var ærkedansk og en mor, der oprin- delig var tysk,  fortælle om stærke modsætninger i landsdelen, og om hvordan de kom til orde, men også om fællesskab og forsoning på trods.

Mandag den 15. juni: Udflugt til den gamle grænse på den officielle genforeningsdag.

 

 

Ved højskoleeftermiddage og aftenmøder kan der købes kaffe og kage for 20 kr.

Højskoleeftermiddage arrangeres i et samarbejde med menighedrådene ved kirkerne.

Gudstjenester

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Linå kirke v/ Marie Vestergaard

19. jul 09:00
10:00
19. jul 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Marie Vestergaard

19. jul 10:30
11:30
19. jul 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Sune Haubek

26. jul 09:00
10:00
26. jul 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Linå kirke v/ Sune Haubek

26. jul 10:30
11:30
26. jul 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Linå kirke v/ Sune Haubek

2. aug 09:00
10:00
2. aug 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Sune Haubek

2. aug 10:30
11:30
2. aug 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Sune Haubek

9. aug 09:00
10:00
9. aug 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Linå kirke v/ Sune Haubek

9. aug 10:30
11:30
9. aug 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Linå kirke v/ Marie Vestergaard

16. aug 09:00
10:00
16. aug 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Marie Vestergaard

16. aug 10:30
11:30
16. aug 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Hans Marstrand

23. aug 10:30
11:30
23. aug 10:30 -
11:30

Friluftsgudstjeneste i Linå ved Sune Haubek - Sted: Bjarup kirkeruin.

Gudstjenesten i det fri holdes ved Bjarup kirkeruin, Bjaruphøjvej 4. Efter …

23. aug 14:00
15:00
23. aug 14:00 -
15:00

Gudstjeneste i Linå kirke v/ Sune Haubek

30. aug 10:30
11:30
30. aug 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Marie Vestergaard

30. aug 10:30
11:30
30. aug 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Linå kirke v/ Hans Marstrand

6. sep 09:00
10:00
6. sep 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Hans Marstrand

6. sep 10:30
11:30
6. sep 10:30 -
11:30

OPLEV SEJS-SVEJBÆK KIRKE ONLINE

Fotos: © Claes Hvidbak 2017

Nyd flotte fotos af Sejs-Svejbæk kirke hjemmefra. Nyd billederne her

OPLEV LINÅ KIRKE ONLINE

Fotos: © Claes Hvidbak 2017

Nyd flotte fotos af Linå kirke hjemmefra. Nyd billederne her