Højskoleeftermiddag i Linå Sognehus

Torsdag den 22. oktober kl. 14:00-16:30 

Den lange genforening - grænselandet siden 1920

Foredrag ved Axel Johnsen, historiker, ph.d. Museum Sønderjylland.

Genforeningen blev ikke gennemført i sommeren 1920. Den var en lang og følelsesladet proces, som strakte sig over årtier. Hvornår var Genforeningen helt gennemført?

Det spørgsmål er omdrejningspunktet for foredraget, som fører tilhørerne igennem hundrede års grænselandshistorie: Hvordan oplevede befolkningen ændringerne i hverdagen i de tidlige 1920'ere? Hvad gjorde den danske stat for at svejse den nye landsdel sammen med det øvrige Danmark? Hvordan reagerede mindretallene på begge sider af grænsen, og hvordan påvirkede omvæltningerne i Tyskland stemningen i grænselandet?

Foredraget trækker linjerne fra de konfliktfyldte 1930'ere og 1940'ere over afspændingen i 1960'erne og det begyndende samarbejde hen over grænsen i 1970'erne og 1980'erne - helt op til vore dage. Forholdene i grænselandet fremhæves ofte som mønstereksempel på, hvordan to stater og kulturer kan leve i fred og fordragelighed med hinanden. Foredraget forklarer, hvordan dette mønstereksempel blev til. 


Indsættelsesgudstjeneste samt Højskoleaften

Torsdag den 5. november kl. 17.00 i Sejs-Svejbæk kirke

Hans Marstrand Jensen, deltidspræst i Sejs-Svejbæk kirke siden 15. marts 2020, skulle have været indsat ved festlig gudstjeneste den 22. marts; den blev imidlertid udskudt på grund af Covid-19.

Vi glæder os nu til indsættelsesgudstjeneste torsdag den 5. november kl. 17.00 med deltagelse af provst, Jakob Nissen.

Efter gudstjenesten er der en let anretning.

Om aftenen kl. 19.00 er der højskoleaften ved Hans Marstrand med temaet: ”Teologi og psykologi er halvsøskende"


 

 

Ved højskoleeftermiddage og aftenmøder kan der købes kaffe og kage for 20 kr.

Højskoleeftermiddage arrangeres i et samarbejde med menighedrådene ved kirkerne.

Gudstjenester

BegivenhedDato

2. Søndag i Advent. Gudstjeneste ved Karen Holm Agersnap

6. dec 09:00
10:00
6. dec 09:00 -
10:00

2. Søndag i Advent. Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Hans Marstrand

6. dec 10:30
11:30
6. dec 10:30 -
11:30

3. Søndag i Advent. Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Marie Vestergaard

13. dec 09:00
10:00
13. dec 09:00 -
10:00

3. Søndag i Advent. Gudstjeneste i Linå kirke v/ Karen Holm Agersnap

13. dec 10:30
11:30
13. dec 10:30 -
11:30

4. Søndag i Advent. Gudstjeneste i Linå kirke v/ Karen Holm Agersnap

20. dec 09:00
10:00
20. dec 09:00 -
10:00

4. Søndag i Advent. Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Hans Marstrand

20. dec 10:30
11:30
20. dec 10:30 -
11:30

OPLEV SEJS-SVEJBÆK KIRKE ONLINE

Fotos: © Claes Hvidbak 2017

Nyd flotte fotos af Sejs-Svejbæk kirke hjemmefra. Nyd billederne her

OPLEV LINÅ KIRKE ONLINE

Fotos: © Claes Hvidbak 2017

Nyd flotte fotos af Linå kirke hjemmefra. Nyd billederne her