Siden januar 2010 har LYNGHJÆLPERNE fungeret som frivillige ved Sejs-Svejbæk-kirke.

Der er ved mange af kirkens arrangementer brug for praktisk hjælp af vidt forskellig karakter. Der arbejdes sammen om opgaverne, så der bliver også tale om et hyggeligt samvær.

Opgaverne er forskelligartede f.eks. hjælp ved højskolearrangementer og koncerter, pyntning af kirke og menighedslokale til særlige gudstjenester, bage til korene samt deltagelse i plejecentrets månedlige gudstjeneste.

MAN MELDER SIG KUN TIL DET, MAN MAGTER OG HAR TID TIL. Typisk 2-3 opgaver pr. hjælper pr. halvår

I øjeblikket er der 27 Lynghjælpere, men ifølge kirkens visioner ønsker man at udvide aktiviteterne, f.eks. vil man gerne ind imellem invitere til kirkefrokost efter højmessen og ligeledes have børnekirke med efterfølgende spisning; så det er ønskeligt med tilgang til gruppen.

Der er fælles planlægningsmøde 2 gange om året (januar og august), hvor opgaverne fordeles.

Desuden afholdes hvert andet år en udflugt med efterfølgende spisning.

Hvis du har lyst til at være med i gruppen af frivillige, kan du henvende dig til:

Rita Østergaard Hansen 26 88 40 78 eller Tove Maretti 41 17 29 60.

Erik Møller Rasmussen 86 84 50 64/21 22 03 20 er vores kontakt til menighedsrådet.

Sejs-Svejbæk kirke

Julsøvej 130

8600 Silkeborg

Åbningstider

Kirken er lukket om mandagen.

Åben for besøgende øvrige dage 8-16.

Søndage lukkes efter gudstjenesten