PERSONALE

Sognepræst i Linå:

Sune Haubek
Linåbuen 3,
Linå
8600 Silkeborg
Tlf:21775862
sune@haubek.dk

Træffes bedst onsdag 18-19, tirsdag og torsdag 10-11 og fredag 17-18
Mandag er fridag
 

 

Sognepræster i Sejs-Svejbæk

Marie Ginnerup Vestergaard

Georg Krügersvej 2

8600 Silkeborg

Tlf: 2147 1640

mgo@km.dk

Mandag er fridag

 

 

 

 

Konstitueret sognepræst (frem til udgangen af 2019)

Peder Kjærsgaard Roulund

Tlf:24904177

pkro@km.dk

Træffes ikke mandag.

 

 

Kordegn

 

Kordegn Anne Rust Nørgaard

Linåbuen 1- Linå

8600 Silkeborg

Tlf: 86841575

Arun@km.dk

Træffes mandag - fredag 9.00-12.30

 

 

 

 

Organister

 

 

 

 

Christian Holdensen

Tlf: 86853748

chr.holdensen@fibermail.dk

 

 

 

 

 

 

Anne Gössler Christensen

Mobil: 61670084 

annegoessler@gmail.com

 

  

Kirkesanger og musikalsk medarbejder

 

 

 

 

Birgitte Stenhøj Andresen

Mobil: 28961386

birgitte@musikfavn.dk

 

 

 

 

 

 

 

  

Johanne Louise Christiansen

mobil:60899032

jlouisechristiansen@gmail.com

 

 

 

Kirketjenervikar i Linå

  

Joan Thøgersen

Mobil: 21588810 

kirketjenerlinaa@gmail.com  

 

 

 

Kirketjener i Sejs-Svejbæk

 

 

 

Ulla Daugaard

Tlf. kirken: 86845559

mobil: 26845586

Sejssvejbaekkirke@gmail.com 

Teddy Mosegaard er kirketjenervikar i Sejs-Svejbæk kirke

Mobil:  27113888 

 

 

 

KIRKEGÅRDSLEDER VED LINÅ OG SEJS-SVEJBÆK KIRKEGÅRDE

 

Jens Skovbjerg Hansen

Linåbuen 1

8600 Silkeborg

tlf: 86841484

kirkegaarden@live.dk 

Telefontid: tirsdag-fredag 9-12

Træffes efter aftale.