Ny kordegn søges i Linå og Sejs-Svejbæk sogne

07.03.2018

Linå og Sejs-Svejbæk sogne søger kordegn. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Tiltrædelse 1. april 2018 eller snarest herefter. Ansøgningsfrist: søndag den 18. marts. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13.

Vi søger en kordegn med erfaring i personregistrering samt lønindberetning og kirkelig regnskabsførelse. Ansøgere uden erfaring med kirkelige regnskaber vil dog også kunne komme i betragtning, idet stillingen eventuelt vil kunne sammensættes som en deltidsstilling uden økonomi.

Sognene

Sejs-Svejbæk er et forstadssogn, medens Linå er et kombinereret forstads- og landsogn. Kirkekontoret ligger i Linå. Der er et fint og respektfuldt samarbejdsklima mellem de 2 menighedsråd, præster og øvrige ansatte.

Personlige egenskaber

Vi forventer, at du med udgangspunkt i en naturlig interesse for det folkekirkelige liv kan indgå i - og aktivt bidrage til - et godt og tillidsfuldt arbejdsfællesskab, der omfatter såvel medarbejdere som menighedsråd og Silkeborg Provsti.

Endvidere er det vigtigt, at du kan planlægge og strukturere dit arbejde selvstændigt og nytænkende, og af natur er fleksibel og imødekommende.

Vi tilbyder

Et dynamisk miljø og givende arbejdsfællesskab i en levende kirke.

Dine opgaver

Personregistrering.

Lønbehandling og bogføring, budget og årsregnskab.

Koordinering, fraværs- og ferieregistrering samt kalenderstyring.

Sekretærfunktion for menighedsrådene, menighedsrådets formand, kontaktperson og præster. Herunder   deltagelse i relevante møder, som kan ligge uden for normal arbejdstid.

Vedligeholdelse af hjemmeside og Facebook.

Redaktør for kirkeblad

Betjening af kirkekontor


Ansættelsesvilkår

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation (CO2010 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på: www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er i løngruppe 2 med en årlig intervalløn på kr. 277.258 - 367.367 for en fuldtidsstilling. Hertil kommer et årligt rådighedstillæg på kr. 32.895 for en fuldtidsstilling. Alle beløb er i nutidskroner.

Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomstens § 2, stk. 3 mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening. I stillingen indgår en prøvetid på 3 måneder.

Ansøgere uden gennemført kordegneuddannelse, men med anden relevant baggrund i forhold til kerneopgaver er velkomne til at søge stillingen. Ansøgere, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn eller kordegneassistent på tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, skal gennemføre 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.

Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have adgang til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering.

Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Ansættelse sker ved begge menighedsråd.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontaktperson i Linå menighedsråd Lars Horsholt Pedersen, tlf. 5051 3591 eller kontaktperson i Sejs-Svejbæk menighedsråd Marianne Hougaard Nielsen, tlf. 2944 6599. Ansøgningen sendes til 8020fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist: søndag den 18. marts. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13.

Der vil blive indhentet referencer. Se mere på www.sejs-svejbaek-kirke.dk og www.linaa-kirke.dk 

Del dette:

NYT FRA LINÅ OG SEJS-SVEJBÆK KIRKER

På grund af for få tilmeldte er arrangementet 'Børnedag i bedstehaven' den 17. marts aflyst


Linå og Sejs-Svejbæk sogne søger kordegn. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Tiltrædelse 1. april 2018 eller snarest herefter. Ansøgningsfrist: søndag den 18. marts. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13. Læs mere


Peder Kjærsgaard Roulund er fra 15. februar 2018 ansat som sognepræst i Mariehøj Pastorat (75%) og Sejs-Svejbæk Pastorat (25%). Han indsættes i Sejs-Svejbæk kirke søndag den 18. februar kl. 14.00. Læs mere


Lørdag den 17. marts er der store legedag for bedsteforældre og børnebørn i Sejs-Svejbæk kirke fra kl. 10-14. Prisen er 20 kr. pr næse og betales ved indgangen.Læs mere


Forårets datoer for Kirkecafeen i Sej-Svejbæk kirke er nu på plads. Læs dem her...Læs mere


Der er opstart af nye hold med Babysalmesang og De små Synger i 2018. Læs her hvornår, og hvad begreberne dækker overLæs mere


Gudstjenester

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Linå kirke 18. marts ved Marie Vestergaard

18. mar 09:00
10:00
18. mar 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæks kirke 18. marts ved Marie Vestergaard

18. mar 10:30
11:30
18. mar 10:30 -
11:30

3G-gudstjeneste i Linå kirke onsdag den 21. marts ved Sune Haubek

21. mar 17:00
18:00
21. mar 17:00 -
18:00

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæks kirke 25. marts ved Peder Kjærsgaard Roulund

25. mar 10:30
11:30
25. mar 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Linå kirke torsdag den 29. marts ved Marie Vestergaard

Skærtorsdag.

29. mar 10:30
11:30
29. mar 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæks kirke torsdag den 29. marts ved Marie Vestergaard

Der er en bid mad efter gudstjenesten.

29. mar 19:00
20:00
29. mar 19:00 -
20:00

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæks kirke fredag den 30. marts ved Sune Haubek

Langfredag.

30. mar 09:00
10:00
30. mar 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Linå kirke fredag den 30. marts ved Sune Haubek

Langfredag.

30. mar 10:30
11:30
30. mar 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Linå kirke 1. april ved Sune Haubek

1. apr 10:30
11:30
1. apr 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæks kirke 1. april ved Marie Vestergaard

1. apr 10:30
11:30
1. apr 10:30 -
11:30

Ingen gudstjeneste i Linå kirke 2. april

2. apr  
2. apr  

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæks kirke 2. april ved Marie Vestergaard

2. apr 10:30
11:30
2. apr 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæks kirke 8. april ved Sune Haubek

8. apr 09:00
10:00
8. apr 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Linå kirke den 8. april ved Sune Haubek

8. apr 10:30
11:30
8. apr 10:30 -
11:30

Børnekirke i Sejs-Svejbæks kirke onsdag den 11. april ved Marie Vestergaard

11. apr 17:00
18:00
11. apr 17:00 -
18:00

Gudstjeneste i Linå kirke den 15. april ved Marie Vestergaard

15. apr 09:00
10:00
15. apr 09:00 -
10:00

Gudstjenesten i Sejs-Svejbæks kirke 15. april ved Marie Vestergaard

15. apr 10:30
11:30
15. apr 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæks kirke 22. april ved Peder Kjærsgaard Roulund

22. apr 09:00
10:00
22. apr 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Linå Kirke den 22. april ved Peder Kjærsgaard Roulund

22. apr 10:30
11:30
22. apr 10:30 -
11:30

Gudstjensten torsdag den 26. april ved Marie Vestergaard

26. apr 19:00
20:00
26. apr 19:00 -
20:00