Ledig stilling

25.11.2018

Kirke-og kulturmedarbejder søges

Kirke- og kulturmedarbejder til et spændende kirkemiljø i Sejs-Svejbæk.

Sejs-Svejbæk Kirke er en kirke, som ønsker at række ud til alle de mennesker, som bor i sognet.

Sognet danner forstad til Silkeborg, men adskilt fra byen af skov. Det ligger i et naturskønt område, alligevel tæt ved Silkeborg – motorvejen.

Der er stor befolkningstilvækst. Dermed finder der en kraftig forøgelse af de kirkelige aktiviteter sted. Derfor oprettes i sognet en stilling som Kirke- og Kulturmedarbejder. Stillingen er på 18 timer pr. uge og ønskes besat 1. februar 2019 eller snarest muligt.

Vi forventer at:

Du er fortrolig med den kristne grundfortælling og kan formidle den i øjenhøjde med børn og unge.

Du er god til at arbejde selvstændigt, samtidig med at du indgår i samarbejde med præsterne og kirkens øvrige medarbejdere.

Du er fortrolig med brug af de sociale medier og har lyst til at viderebringe de gode historier om kirkens arbejde.

Du kan samarbejde med vores frivillige og motivere og styrke det frivillige arbejde.

Sognet og kirken:

Der bor 4300 indbyggere i sognet, hvoraf mange er børnefamilier. Der er således meget børnearbejde, men folk bliver boende, så der er også en stor ældregruppe, hvor mange bliver alene.

Der er tæt og positivt samarbejde med skole, institutioner og foreninger.

Der bliver 3-4 konfirmandhold fremover. Minikonfirmander undervises i skoletiden, og klasselærerne deltager.

En stor gruppe frivillige understøtter muligheden for at lave mange forskellige aktiviteter. Der er tæt samarbejde med nabosognet, Linå, med mange fælles ansatte.

Der henvises i øvrigt til kirkens hjemmeside for yderlige oplysninger: www:sejs-svejbaek-kirke.dk

Arbejdsopgaver:

Undervisning af minikonfirmander

Hjælp til undervisning af konfirmander.

Planlægning og afvikling af gudstjenester for børn i samarbejde med præsten.

Udvikling af aktiviteter for børnehave og skole.

Kommunikations- og informationsopgaver primært på sociale medier.

Udvikling af aktiviteter for og kontakt til ensomme i sognet.

Igangsætte klubarbejde for unge mennesker.

Samarbejde med de frivillige og være medkoordinator.

Udvikle og koordinere besøgstjeneste.

Lettere vikararbejde for kirketjeneren primært på hverdage.

Vi er opmærksomme på, at stillingen er ny, og ikke alt kan iværksættes på en gang.

Arbejdssted og tid:

Arbejdsstedet er primært Sejs-Svejbæk Kirke, Silkeborg Provsti. Arbejde i Linå Sogn kan forekomme. Arbejdstiden kan variere. Der må påregnes aften- og weekendarbejde.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte sognepræst Marie Ginnerup Vestergaard på tlf. 21471640, mail: mgo@km.dk

eller

Menighedsrådsformand Flemming Østergaard, tlf. 86846906, mail: 9143fortrolig@sogn.dk

Ansøgningsfrist: mandag den 17. december 2018 kl. 18.00 Ansøgningen sendes på mail til 9143fortrolig@sogn.dk

Løn og ansættelsesvilkår:

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 –Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10- Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgers kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktion Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 281.784,56kr. – 373.364.65kr. (nutidskroner), kvoteret efter arbejdstidsbrøk. Fikspunkt er 295.874,22kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 30.959,19kr. (nutidskroner), kvoteret efter arbejdstidsbrøk.

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling aflønnes i løngruppe 2. årslønnen aftales inden for intervallet 295.874kr – 422.676,84kr. (nutidskroner), kvoteret efter arbejdstidsbrøk. Fikspunktet er 309.962,80kr. (nutidskroner). Rådighedstillægget udgør 30.959,19kr., kvoteret efter arbejdstidsbrøk.

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Menighedsrådets forslag til lønniveau er 168.047kr. årligt ved ansættelse på 950 timer (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu Der indhentes referencer og Børneattest.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest mandag den 17. december kl. 18.00 Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 2 år 2019.

 

 

Del dette:

Gudstjenester

BegivenhedDato

3. søndag i advent i Sejs-Svejbæk kirke v/ Sune Haubek

16. dec 10:30
11:30
16. dec 10:30 -
11:30

3. søndag i advent i Linå kirke "De 9 læsninger" v/ Sune Haubek

16. dec 16:00
17:00
16. dec 16:00 -
17:00

4. søndag i advent i Linå kirke v/ Marie Vestergaard

23. dec 09:00
10:00
23. dec 09:00 -
10:00

4. søndag i advent i Sejs-Svejbæk kirke v/ Marie Vestergaard

23. dec 10:30
11:30
23. dec 10:30 -
11:30

Juleaften i Linå Kirke v/ Sune Haubek - Familiegudstjeneste

24. dec 11:00
12:00
24. dec 11:00 -
12:00

Juleaften i Sejs-Svejbæk kirke v/ Marie Vestergaard - Familiegudstjeneste

24. dec 11:00
12:00
24. dec 11:00 -
12:00

Juleaften i Linå kirke v/ Sune Haubek

24. dec 13:30
14:30
24. dec 13:30 -
14:30

Juleaften i Sejs-Svejbæk kirke v/ Marie Vestergaard

24. dec 13:30
14:30
24. dec 13:30 -
14:30

Juleaften i Linå kirke v/ Sune Haubek

24. dec 15:00
16:00
24. dec 15:00 -
16:00

Juleaften i Sejs-Svejbæk kirke v/ Peder Roulund

24. dec 15:00
16:00
24. dec 15:00 -
16:00

Juledag i Linå kirke v/ Sune Haubek

25. dec 10:30
11:30
25. dec 10:30 -
11:30

Juledag i Sejs-Svejbæk kirke v/ Peder Roulund

25. dec 10:30
11:30
25. dec 10:30 -
11:30

2. juledag i Linå kirke - INGEN gudstjeneste

26. dec  
26. dec  

2. juledag i Sejs-Svejbæk kirke v/ Marie Vestergaard

26. dec 10:30
11:30
26. dec 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Sune Haubek

30. dec 09:00
10:00
30. dec 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Linå kirke v/ Sune Haubek

30. dec 10:30
11:30
30. dec 10:30 -
11:30

Nytårsaften i Linå kirke - INGEN gudstjeneste

31. dec  
31. dec  

Nytårsaften i Sejs-Svejbæk kirke v/ Marie Vestergaard

31. dec 14:00
15:00
31. dec 14:00 -
15:00