LINÅ OG SEJS-SVEJBÆK KIRKEGÅRDE

Henvendelse vedr. gravsteder og udtagelse af gravsteder, reservationer, gravstedsarbejde etc. til Jens Skovbjerg Hansen, kirkegårdsleder for kirkegårdene:

Linå og Sejs-Svejbæk kirkegårde
Kirkegårdskontoret 
Linåbuen 1 
8600 Silkeborg
Tlf. 86 84 14 84
e-mail: kirkegaarden@live.dk

NOGET OM TAKSTER

Det er beklageligt, men sandt. Taksterne stiger på de to kirkegårde. Provstiet har bedt menighedsrådene om at hæve indtjeningsprovenuet med 70% i Sejs-Svejbæk, og 25% i Linå.Forhøjelserne har provstiet bedt om på grundlag af indsendte takster fra samtlige sogne i provstiet og sammenholdt dem. Det betyder at der ikke er en entydig stigning på alle ydelser, med de førnævnte procentsatser. Nogle ydelser stiger mere end andre.

 Takstforhøjelserne er desværre nødvendige, hvis vi skal gøre os håb om at holde standarden, hvilket vi gerne vil. At vi skal holde standarden, er også hvad jeg hører brugere af kirkegården ønsker.

Der har længe været optræk til, at taksterne på de ydelser vi udfører, skulle stige. Hermed menes stigninger udover den normale inflation. Det har været åbentlyst ikke rentabelt at udføre opgaverne via legataftaler, som er en forudbetaling af de ydelser som ønskes udført. Det har også ?smittet af ?på de årlige aftaler, som heller ikke er fulgt med op.

En legataftale på et dobbeltgravsted i Linå kostede som eksempel 5.688 kr. Det var en 30 års aftale, indgået i 1979. I aftalen var der vedligeholdelse og grandækning.
Det var formodentligt mange penge dengang aftalen blev oprettet, hvor en arbejdsmand tjente ca. 60 kr. i timen. Men det er ikke mange penge når man som kirkegårdsleder og menighedsråd skal vedligeholde og grandække for renterne af 5688 kr. hvert år indtil hovedstolen på 5688 kr. blev udbetalt sidste år fra stiftet. Der hvor de i sin tid blev indbetalt til.
Samme 30 år lange aftale kommer i Linå til at koste  44.787,12 kr. i 2010. Tidligere skulle vi ikke opkræve moms på legataftaler. Det skal vi fra 1. januar i år, og så kommer den endelige aftale desværre til at koste 55.983,90 kr.
Et urnegravsted i plænen kostede tidligere 827 kr. for 10 år, som fredningsperioden normalt er for en urne. Det er nu steget til 2.464,70 kr. inkl. moms.
Vedr. legataftaler er udbetalingspraksis fra stiftet til menighedsrådene ændret, således der bliver udbetalt en rate hvert år af hovedstolen til kirkegården - men så mindskes renteindtægterne i sidste ende.    

I løbet af det kommende år vil et takstudvalg i provstiet se nærmere på takstsatserne, og takstpolitikken i det hele taget. Det er ikke alle kirkegårde der drives ens. Der er stor forskel på hvad vedligeholdelse inkluderer og hvordan en grandækning ser ud fra kirkegård til kirkegård.
Derfor vil der sikkert også fortsat være forskel på kirkegårdstaksterne fremover - og hvad der lægges vægt på fra menighedsråd til menighedsråd i deres sogn og  kirkegård.

Med venlig hilsen
Jens Skovbjerg Hansen,
kirkegårdsleder

Gudstjenester

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Linå kirke v/ Marie Vestergaard

20. okt 09:00
10:00
20. okt 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Marie Vestergaard

20. okt 10:30
11:30
20. okt 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Sune Haubek

27. okt 09:00
11:30
27. okt 09:00 -
11:30

Gudstjeneste i Linå kirke v/ Sune Haubek

27. okt 10:30
11:30
27. okt 10:30 -
11:30

Gudstjeneste Alle Helgens Dag i Sejs-Svejbæk kirke v/ Marie Vestergaard og Peder Roulund

Efter gudstjenesten er der kaffebord - alle er velkomne.

3. nov 14:00
15:00
3. nov 14:00 -
15:00

Gudstjeneste Alle Helgens Dag i Linå kirke v/ Sune Haubek

3. nov 19:00
20:00
3. nov 19:00 -
20:00

Gudstjeneste i Linå kirke v/ Marie Vestergaard

10. nov 09:00
10:00
10. nov 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Marie Vestergaard

10. nov 10:30
11:30
10. nov 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Linå kirke v/ Sune Haubek

17. nov 10:30
11:30
17. nov 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Marie Vestergaard

17. nov 10:30
11:30
17. nov 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Sune Haubek

24. nov 09:00
10:00
24. nov 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Linå kirke v/ Sune Haubek

24. nov 10:30
11:30
24. nov 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Linå kirke v/ Sune Haubek

1. dec 10:30
11:30
1. dec 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Marie Vestergaard

1. dec 10:30
11:30
1. dec 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Linå kirke v/ Marie Vestergaard

8. dec 09:00
10:00
8. dec 09:00 -
10:00

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Marie Vestergaard

Kirkens 30 års jubilæum

8. dec 10:30
11:30
8. dec 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Sejs-Svejbæk kirke v/ Sune Haubek

15. dec 10:30
11:30
15. dec 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Linå kirke v/ Sune Haubek

Gudstjeneste i Linå kirke v/ Sune Haubek

15. dec 15:00
16:00
15. dec 15:00 -
16:00

OPLEV SEJS-SVEJBÆK KIRKE ONLINE

Fotos: © Claes Hvidbak 2017

Nyd flotte fotos af Sejs-Svejbæk kirke hjemmefra. Nyd billederne her

OPLEV LINÅ KIRKE ONLINE

Fotos: © Claes Hvidbak 2017

Nyd flotte fotos af Linå kirke hjemmefra. Nyd billederne her